Tag Archives: ไม้ป่าเนื้อแข็ง ต้นมะริด ลายเนื้อไม้สวยงาม ต้นพยุงและชิงชัน

ไม้ป่าเนื้อแข็ง ต้นมะริด ลายเนื้อไม้สวยงาม ต้นพยุงและชิงชัน

ต้นมะริด ไม้พะยูงและไม้ชิงชัน เป็นไม้ที่คนทั่วโลกต้องการ ใครมีที่ดินว่างเปล่าต้องรีบหาไปปลูก เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของที่ดิน สนใจสอบถามได้ที่ 0923794398

https://dipcode.manowvan.com/1835

21มิ.ย./14
กล้าพยุง ไม้เนื้อแข็ง

คนรวยปลูกไม้พะยูง ชิงชัง ต้นมะริดและกันเกรา คนจนปลูกยูคา

คนรวยปลูกไม้พะยูง ชิงชัง ต้นมะริดและกันเกรา คนจนปลูกยูคาไม้ไม่มีราคา ลงทุนเท่ากัน ใช้เวลาเหมือนกัน แต่ได้รับเงินต่างกัน ท่านคิดว่าจะปลูกอะไรดี พะยูงหรือไม้เนื้ออ่อน

ชนิดของไม้มี 2 ประเภท คือ ไม้เนื้อแข็งและเนื้ออ่อน ถ้าเป็นไม้ประเภทเนื่้อแข็ง เช่น ต้นกันเกรา ต้นพะยูง ต้นชิงชัง มะริด มะค่าโมง ไม้สัก สาธร ประดูแดง ตะเคียน เป็นต้น

และไม้เนื้ออ่อน เช่น ไม้ยูคาลิปตัส กระถินณรงค์ กระถินเทพา สะเดา มะฮอกกานี โดยที่ราคาของไม้นั้นมีราคาถูก ไม้เนื้อแข็งมีราคาสูงกว่าไม้เนื้ออ่อนมาก เนื่องจากเมื่อนำไปแปรรูปแล้ว จะได้สินค้าที่มีราคาต่างกัน เช่นไม้เนื้อแข็งได้สินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ – ของประดับตกแต่งบ้าน หรือนำไปสร้างบ้านได้ ราคาดี ทั้งปลวกและมอดไม่กิน เปียกน้ำ แช่น้ำไม่ผุ

ส่วนไม้เนื้ออ่อน สามารถนำไปทำกระดาษ ทำเฟอร์นิเจอร์ได้เช่นกัน แต่ไม่คงทน ปลวกมอดเข้ามากัดกินได้ หรือนำไปเผาเป็นถ่านได้ อีกประการที่ทำให้ราคาต่างกันนั้นคือ ความทนทาน ไม้เนื้ออ่อนมีความทนทานน้อยมาก เมื่อเทียบกับไม้เนื้อแข็ง เช่น ถ้าเรานำไปแปรรูปเป็นโต๊ะ หรือเก้าอี้ วันหนึ่งเจอน้ำท่วมต้องทิ้งแช่น้ำไว้ ถ้าโต๊ะ เก้าอี้ ทำจากไม้เนื้อแข็ง (จำพวกต้นกันเกรา ต้นพะยูง ต้นชิงชัง มะริด มะค่าโมง) เมื่อน้ำลดเราก็ยังสามารถใช้งานได้ปกติ ไม่ผุ ไม่เปื่อย แต่ถ้าเป็นโต๊ะ เก้าอี้ทำจากไม้เนื้ออ่อน(จำพวกยูคาลิปตัส) โต๊ะ เก้าอี้นั้นก็จะเปื่อย ไม่สามารถใช้งานได้

การแปรรูป เป็นตัวแปรสำคัญ ที่ทำให้ราคาของไม้สูงขึ้นหรือลดลง เนื่องจากถ้าแปรรูปออกมาแล้ว สินค้าชนิดนั้นเป็นสินค้ามูลค่าน้อย ไม้ชนิดนั้นๆก็จะราคาถูกไปด้วย

ไม้พะยูงถ้านำมาแปรูป จะเป็นสินค้า มีมูลค่าราคาสูง ไม้เนื้อแข็งต่างๆ ที่นิยมนำมาแปรรูปในชนิดต่างๆ ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ ของตกแต่งบ้าน เครื่องเรือน,

ไม้ที่นิยมนำใช้สร้างที่อยู่อาศัย บ้านเรือน เครื่องบนบ้าน ไม้ที่สามารถนำมาผลิตสินค้าเหล่านี้ได้ คือ ไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้กันเกรา ไม้พะยูง ไม้ชิงชัง ไม้มะริด,มะค่าโมง,สาทร,ตะเคียน ฯลฯ

บางท่านอาจคิดว่า ถ้าเราเอาไม้เนื้ออ่อน มาทำไม่ได้หรือ? คำตอบคือ ได้ แต่เฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นก็จะไม่มีความทนทาน เสื่อมสภาพเร็ว ใช้งานได้ไม่เต็มที่ สีและลายของเนื้อไม้ไม่สวยงาม ด้วยเหตุผลเหล่านี้ไม้เนื้อแข็ง จึงมีราคาสูงกว่าไม้เนื้ออ่อน

ดังนั้น เกษตรกรควรเลือกปลูก ไม้เนื้อแข็ง (จำพวกต้นสาธร,มะค่าโมง,กันเกรา ต้นพะยูง ต้นชิงชัง มะริด) ในสวน ไร่ หรือหัวคันนา ของตัวเองมากกว่า ที่จะเลือกปลูกไม้เนื้ออ่อน พวกยูคาลิปตัส จามจุรี สามฉา,ตะกู สนฯลฯ

เนื่องจากไม้เนื้อแข็ง  ประเภทมะค่าโมง ต้นกันเกรา ต้นพะยูง ประดู่แดง สักทอง ต้นชิงชัง มะริด) ถึงแม้จะเจริญเติบโตค่อนข้างช้า แต่เมื่อปลูกแล้วไม่ทำให้ดินเสียหายและผลิตผลก็ยังได้ตามปกติไม่ด้อยลงไปเลย แถมราคาของไม้ยังได้ราคาดีไม่มีตกอีกด้วย

ไม้ป่าเศรษฐกิจตัวใหม่ คือพะยูง ซึ่งขณะนี้มาแรงมาก มีเท่าไหร่ก็ไม่พอขาย เพราะประเทศจีนต้องการมาก โดยเฉพาะสายพันธุ์หรือสเปร์ซี่ของไทย มีเท่าไหร่ซื้อหมด

ข้อเสียของการปลูก ไม้เนื้ออ่อน ประเภท ตะกู สน จามจุรี สามฉา สนและยูคาลิปตัส มะฮอกกานี จะมีการเจริญเติบโตรวดเร็ว แต่ก็สร้างมูลค่าน้อย ให้กับผู้ปลูก โดยเฉพาะต้นยูคา เมื่อปลูกแล้วจะทำลายความสมบูรณ์ของดินทำให้ดินเสื่อมสภาพ เพราะต้นยูคาลิปตัสเป็นต้นไม้โตเร็วที่มีความเห็นแก่ตัวในการเอาตัวรอด (ถ้าปลูกต้นยูคาลิปตัส ดินรอบต้นจะไม่สามารถปลูกต้นไม้ชนิดใดได้เลย เนื่องจากยูคาลิปตัสดูดสารอาหารในดินหมดแล้ว ประมาณว่าใครตายก็ไม่สนใจตัวเองรอดไปก่อน) และราคาในตลาดไม่สูง

ด้วยเหตุผลต่างๆที่กล่าวมาแล้วนั้น ถ้าเกษตรกรท่านใด อยากมีรายได้เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากการทำไร่ ทำสวน ทำนา นั้น ขอเสนอให้เกษตรกรปลูกไม้เนื้อแข็ง เช่น พะยูง ต้นกันเกรา ต้นชิงชัง มะริด มะค่าโมง ไว้ในที่ดินของท่านด้วย แล้วท่านก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกมากมาย ทำให้ท่านสามารถรวยได้ในพริบตา หรือถ้าเกษตรกรที่เป็นเจ้าของที่ดินเอง อาจเหนื่อยจากการทำงานแล้วคิดอยากจะให้คนเช่าที่ดินทำการเกษตรแทนท่าน ท่านก็สามารถเรียกค่าเช่าสูงได้ เพราะดินของเรามีแร่ธาตุ สารอาหารอยู่ครบถ้วน ไม่ได้เสียหาย หรือถ้าท่านอยากจะขาย ก็สามารถเรียกราคาที่สูงกว่าคนอื่นๆได้ เนื่องจากที่ดินของท่านมีต้นไม้ที่มีมูลค่าสูงปลูกไว้อยู่แล้ว แบบนี้เรียกว่า”ยิ่งปลูกยิ่งรวย” แต่ถ้าเราปลูกไม้เนื้ออ่อน รายได้ที่ท่านจะได้จากการขายผลผลิตก็ลดน้อยลง ถูกกดราคา เพราะใครๆ ก็ปลูกกัน และเป็นไม้ที่มีมูลค่าทางการตลาดน้อย มีความต้องการต่ำ  ทำให้รายได้ไม่พอใช้ ต้องไปกู้หนี้ยืมสินคนอื่นมาใช้ เรียกว่า”ยิ่งทำยิ่งจน”

หลายท่านจะสังเกตุเห็น ทำไมที่ดินของนายทุน หรือของกลุ่มคนที่รำรวย เขาถึงได้ปลูกแต่ไม้เนื้อแข็ง  เนื่องจากเขามองอ่านทิศทางตลาดออก มีวิชั่นที่ไกลกว่าคนทั่วไป กลุ่มคนพวกนี้จึงมีฐานะร่ำรวยซ้ำ รวยซ้อน ถ้าอยากมีฐานะดี อยากร่ำรวยซ้ำ รวยซ้อนแบบเขาบ้าง ก็รีบไปหามาปลูกกันนะครับ เพื่อลูกหลานและอนาคนของท่าน

คิดจะปลูกไม้ป่า ไม้เนื้อแข็งและไม้เศรษฐิจ ไทยเซ็นทรัล การ์เด้น ขอแนะนำปลูกไม้มะริด ไม้พะยูง มะค่าโมง ไม้สาธร เป็นต้น

อยากหาพันธุ์ไม้ป่า รากดี ปลอดโรค ถ้ายังไม่ทราบว่าจะเลือกหาซื้อปลูก ได้ที่ไหน ท่านสามารถติดต่อขอซื้อพันธุ์กล้าไม้ป่าดีๆ ได้ที่สวน ThaiG มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ หรือท่านจะมาดูกล้าไม้ก่อนก็ได้ที่ พุทธมณฑลสาย 6 หมู่บ้านกฤษดานคร 27 สามพราน เลี้ยวซ้ายจากถนนบรมราชชนนีย์ เพียงแค่ 500 เมตรเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติมกล้าไม้พะยูง กล้าไม้ป่า ราคาส่งและราคาปลูกได้ที่ เวปไซต์ข้างล่างนี้ http://everysale.thaicentralgarden.com/index.php?route=product/category&path=61

หรือจะโทรติดต่อ ขอคำปรึกษาการปลูกไม้ป่า ได้ที่ผมโดยตรงก็ได้ครับ ยินดีให้คำแนะนำ การปลูกไม้เนื้อแข็ง และการเลือกต้นพันธุ์ไม้ รวมถึงการดูแลรักษา คุณไม่ต้องซื้อกล้าไม้ ท่านก็โทรหรือไลน์คุยกันได้ครับ ที่นี่ไม่ได้เน้นขายกล้าไม้ แต่อยากให้ความรู้กับผู้ที่ไม่รู้เรื่องเกษตรเป็นหลักครับ

โทรศัพท์ติดต่อ ผม บุญชู เกิดโภคา 081-558-2320, ไลน์ ไอดี : yimthais

ต้นกล้าพยุง ลำต้นตรง รากแข็งแรงที่ ThaiG

ต้นกล้าพยุง ลำต้นตรง รากแข็งแรงที่ ThaiG

สินค้าเกษตร ประเภท ไม้ป่า

สินค้าเกษตร ประเภท ไม้ป่า ต้นมะริด

ต้น ชิงชัน ไม้เนื้อแข็ง

ต้นชิงชันไม้เนื้อแข็ง

22มี.ค./14
ต้นกล้าไม้ป่า พยุง มะริด ชิงชัน กฤษณา

ขายต้นกล้าไม้ป่า ศูนย์เพาะพันธ์ไม้พะยุง ต้นมะริด ไม้หอมกฤษณา

ขายต้นกล้าไม้ป่า อยู่กรุงเทพปริมณฑล ถ้าต้องการต้นกล้าไม้พะยุง ต้นมะริด กฤษณาไม้หอม ต้นชิงชัน,สาทร,ประดู่แดง มะหาด จันทร์กระพ้อ และพันธุ์ไม้ป่าหายากทุกสายพันธุ์

ขายต้นกล้าไม้ป่า ถนนบรมราชชนนี พุทธมณฑลสาย6

ขายต้นกล้าไม้ป่า ต้องการหาต้นไม้ป่า ต้นมะริดไม้พะยูง ชิงชัน ไม้หอมกฤษณา และไม้สัก รวมทั้งพันธุ์ไม้หายากอื่นๆ พันธุ์ไม้ผลทุกชนิด มาที่ศูนย์เพาะพันธุ์ไม้ที่เดียวจบ ถนนปิ่นเกล้านครชัยศรี ถ้ามาไม่ถูกโทรสอบถามเข้ามาได้เลยหรือค้นหาในGoogle map พิมพ์คำว่า”สวนThaiG สามพราน” ปลักหมุดมาที่นี่เลย ถ้าไม่สะดวกมาเลือกต้นไม้ด้วยตนเอง ทางสวนป่าเรายินดีคัดไม้ต้นแกร่งรากแกร่งจัดส่งให้ท่านถึงสวนป่าของคุณเลย

ขายต้นกล้าไม้ป่า ต้นมะริด ต้นกล้าไม้ป่าเนื้อแข็ง ลายไม้งาม

ต้นมะริด ต้นกล้าไม้ป่าเนื้อแข็ง ลายไม้งาม

ปลูกป่าทำสวนป่าวันนี้ อนาคตรวยแน่นอน

ปลูกต้นไม้ป่า ฝากธนาคารดินไว้ ดอกเบี้ยดีกว่าฝากแบงค์หลายร้อยเท่า ดีกว่าปล่อยให้ที่ดินว่างเปล่าไปเฉยๆ เปล่าประโยชน์ โดยที่ไม่ได้อะไรตอบแทนเลย มีเจ้าของที่ดินจำนวนไม่น้อยปล่อยที่ดินให้เป็นป่ารกร้าง มีแต่วัชพืชขึ้นรกรุงรัง เพื่อสร้างมูลค่าเพิมในที่ดินของเราควรปลูกไม้ป่าเนื้อแข็ง คิดจะขายที่ดินเมื่อไหร่ก็ขายได้ทั้งที่ดินและต้นไม้ ได้เงิน2ต่อ ยิงปืนนัดเดียวได้นกทั้งฝูง

ปลูกสวนป่าผสมผสาน ไม้เนื้อแข็งและไม้เนื้ออ่อนประโยชน์ เพียบ

ไม้ป่า ไม้เนื้ออ่อน ต้นไม้เนื้อแข็งปลูกไปเถอะครับ ถ้าเป็นผู้มีอายุปลูกก็ได้ใช้ไม้เนื้ออ่อน ถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นวัยเยาว์ได้ใช้ทั้งไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง ถ้าไม่ตัดขายท่านก็สร้างบ้านอยู่อาศัยได้ เช่นไม้บางชนิด 7-10 ปี ก็สามารถนำมาทำเสาเรือนปลูกบ้านแทนเสาปูนได้

ไม้ป่าเศรษฐกิจ ไม้ป่าที่น่าปลูก

ตัวอย่างไม้ป่าเศรษฐกิจหรือไม้ป่าที่น่าปลูก การปลูกต้นไม้ป่า ไม่ว่าจะเป็นไม้พะยูง ต้นมะค่าโมง ชิงชัน กระถินเทพา สะเดาเทียม นนทรี ตะกู ต้นยมหอมหรือมะฮอกกานี ปลูกกันไปเถอะครับ ยิ่งไม้เนื้ออ่อนโรงงานทำไม้พาเลส โรงงานทำไม้แปรรูปต้องการมาก ที่ผมทราบมาเพราะมีโรงงานโทรมาติดต่อขอซื้อไม้จากเราเป็นจำนวนมาก ทางโรงงานยังบอกกับเราอีกว่า ไม้เนื้ออ่อนมีเท่าไหร่รับไม่อั้น เพราะทุกวันนี้ 80% สั่งไม้มาจากต่างประเทศ เพื่อมาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ หรือบ้านน็อคดาวน์เป็นจำนวนมาก

ปลูกกันเถอะครับ ไม่ต้องกลัวว่าท่านจะขายไม่ได้ ถ้าปลูกแล้วไม่ทราบว่าจะไปขายให้ใคร ขายที่ไหน ขายอย่างไร ราคาเป็นอย่างไร บอกผมเถอะครับ เดี๋ยวผมช่วยแนะนำให้ครับ
เกรงแต่ว่า เมื่อถึงเวลาที่ไม้ของท่านตัดได้ ท่านก็ลืมผมไปแล้วซิ เพราะเมื่อถึงเวลาแล้วมีแต่คนขอซื้อขอตัดจากท่าน

ปลูกสวนป่า ธนาคารปล่อยเงินกู้ง่ายกว่าสวนเกษตรอื่นๆ

กรณีท่านมีที่ดินว่างเปล่า ซื้อทิ้งไว้ หรือเป็นที่ดินมรดกตกทอด ยังไม่ได้ทำอะไร หาไม้ป่าไปปลูกทิ้งๆ เอาไว้ เมื่อเวลาผ่านไป มูลค่าที่ดินของท่านจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาทันที เหตุผลเพราะมีต้นไม้อยู่ในที่ดินของท่าน ยามเมื่อเดือดร้อนเงินทอง ก็สามารถกู้เงินจากธนาคารได้และได้ราคาดีด้วย เพราะที่ดินของท่านไม่ใช่เป็นที่ว่างเปล่าอีกต่อไปแล้ว ธนาคารจะตีมูลค่าต้นไม้ที่อยู่ในที่ดินของท่านด้วย โดยเฉพาะไม้ป่าที่มีมูลค่าแพงๆ เช่น ต้นมะริด พะยูง ชิงชันหรือประดู่แดง เป็นต้น

การปลูกป่า ช่วย เพิ่มมูลค่าในที่ดินของเรา

การปลูกไม้ป่า เพื่อเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับที่ดิน ทรัพย์สินของเรา สิ่งที่ต้องพิจารณาคือ ดูความเหมาะสมของเราเป็นหลัก เช่น วัตถุประสงค์ต้องการปลูกเพื่อให้ลูกหลานเราและตัวเราก็อายุมากแล้ว ควรปลูกไม้เนื้อแข็ง เพราะรุ่นเราคงไม่ได้ใช้แน่ๆ งานนี้ลูกหลานรวยครับ

ปลูกไม้ป่าทำสวนป่าไว้ให้ลูกหลาน

ผมมีเรื่องเล่าของคนปลูก ไม้พะยูง เมื่อไม่นานมานี้ มีเจ้าของสวนไม้พะยูงได้โทรมาติดต่อผม เพื่อต้องการให้ประกาศขายไม้พะยูงของเขา ผมก็ได้สอบถามว่า ” ไม้พะยูงนี้เป็นมาอย่างไร ซื้อมาหรือปลูกเอง ” เขาเล่าให้ฟังว่า ” ไม่ได้ปลูกเองดอก แต่พ่อและแม่เป็นคนปลูกไว้เมื่อ 30 กว่าปีที่แล้ว นับได้ก็ประมาณ 200 กว่าต้น ซึ่งพ่อแม่มีที่ดินทำกินเพียงแค่ 5 ไร่ อยู่ที่ เชียงราย เมื่อพ่อแม่ตาย ลูกๆ สองคนก็จะทำการแบ่งสมบัติกัน ผมจึงถามว่า จะขายเท่าไหร่หล่ะ เขาได้บอกว่า ” ต้องการขายที่ 20 ล้านบาท ” เราจึงประสานไปยังโรงเลื่อยที่รับซื้อไม้พะยูง และผู้ซื้อได้ขอต่อลองเหลือ 18 ล้าน เจ้าของไม้พะยูงก็ตกลงขายในราคาที่18 ล้านบาท

ท่านเห็นไหมหล่ะครับ จากคนยากไร้ เป็นเศรษฐีได้ภายได้พริบตา เพราะมีพ่อแม่ดี ที่มองถึงอนาคตของลูกหลาน เพราะรู้ว่าตนเองไม่มีสมบัติอะไรมามาย ท่านจึงปลูกไม้พะยูงทิ้งไว้ให้ลูกๆ ของท่าน สรุปว่า ลูกของท่านทุกคนมั่งมีกันหมดแล้วทุกคน

ถ้ายากให้ที่ดินของท่านมีมูลค่าเพิ่ม อยากให้ลูกหลานท่านมั่งคั่ง แนะนำหาไม้ป่า ไม้มะริด ไม้พยุง ไม้ชิงชันและไม้เนื้อแข็งอื่นๆมาปลูกกันครับ ปลูกต้นไม้เหมือนกับฝากทรัพย์ไว้กับธนาคารดิน ให้ดินของเราดูแล เพียงไม่นานผลผลิตดอกเบี้ยเขาจะงอกเงยขึ้นมาเอง

ข้อดีของการปลูกสวนป่า

การปลูกไม้ป่า ต้องดูแลช่วงระยะแรกเท่านั้นแหละครับ เมื่อรากต้นไม้เดินดีแล้ว เราก็ปล่อยให้รากของเขาวิ่งหาอาหารกินปุ๋ยเอาเอง ไม่ต้องคอยไปสนใจดูแล น้ำไม่ต้องรด แมลงก็ไม่กินและไม่เข้าไปทำลาย

ขายต้นกล้าไม้ป่า สามพราน นครปฐม ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี

ต้องการปลูกป่าหรือทำสวนป่าสอบถามได้นะครับ สวนป่าThaiG ขายต้นกล้าไม้ป่าราคาถูกพร้อมจัดส่งให้ท่านถึงบ้าน ไม่สะดวกมาซื้อหรือมาเลือกต้นกล้าไม้ป่าทางสวนยินดีบริการจัดส่งให้คุณ เรามีต้นกล้าไม้ป่าหลายสิบชนิด เช่น

 1. ต้นประดู่แดง
 2. ต้นชิงชัน
 3. ต้นพยุง
 4. ต้นตะเคียนทอง
 5. ต้นสาระ
 6. ต้นมะริด
 7. ต้นไม้ลัง
 8. ต้นไม้เต็ง
 9. ต้นกฤษณา
 10. ต้นมะค่าโมง
 11. ต้นประดู่ป่า
 12. ต้นเคี่ยม
 13. ต้นพิกุล
 14. ต้นลำดวน
 15. ต้นจำปี
 16. ต้นยางนา
 17. ต้นตะโก
 18. ต้นมะเกลือ
 19. ต้นมะหาด
 20. ต้นพยอม
 21. ต้น ไม้แดง

และนี่คือตัวอย่างไม้ที่เรายกตัวอย่างมาแนะนำเท่านั้น ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับต้นกล้าไม้ป่าท่านสามารถเข้าไปดูได้ที่>>>https://everysale.thaicentralgarden.com/

ถ้าอยากปลูกไม้พะยูง หรือไม้ป่าชนิดต่างๆ ยังขาดความรู้ความเข้าใจ โทรหรือไลน์มาปรึกษาผมได้ครับ

บุญชู เกิดโภคา  ที่ 081-5582320

ไลน์ ID: yimthais

ผมยินดีให้คำปรึกษาท่าน เกี่ยวกับการปลูก ไม่ต้องเกรงใจกันครับ เพราะผมอยากให้ท่านปลูกต้นไม้กันเยอะ โลกเราจะได้เย็นขึ้นๆ รวมทั้งความมั่งคั่ง ความร่ำรวยของท่านและลูกหลานของท่านด้วย แต่ถ้ารวยมากๆ แล้วจะแบ่งให้ผมใช้บ้างก็ได้นะครับ…5555… ผมและลูกของผมจะได้รวยตามท่านไปด้วย

 

ขายต้นกล้าไม้ป่า กล้าไม้ พยุงขนาด80เซ็นต์ขึน ต้นตรงรากใบดี

ต้นพะยูงไม้คัดไซด์ 80เซ็นต์ ต้นรากแข็งแรง

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ราคา ไม้พะยูงและไม้ป่าอื่นๆ เวปไซต์ข้างล่างนี้ รับประกันต้นกล้าพันธุ์แข็งแรง http://everysale.thaicentralgarden.com/

มีบริการจัดส่งไม้ป่า ทั่วประเทศโดยศูนย์ไม้ป่า

มีบริการจัดส่งไม้ป่า ทั่วประเทศ

ขายต้นกล้าไม้ป่า ศูนย์ เพาะพันธุ์กล้าไม้ป่า ต้นชิงชัน พยุงและกฤษณา

ต้นกล้า ไม้ป่าและไม้พะยูงพร้อมจำหน่าย

ขายต้นกล้าไม้ป่า ไม้กล้าพยุง สวนไทยเซ็นทรัล การ์เด้น

ไม้กล้าพะยูง สวนไทยเซ็นทรัล การ์เด้น